Hangi Kurs Açılacak?
# Kurs Programı Süre Modül Sayısı
Hazırla 1 Bilgi ve Belge Yönetimi Kurs Planı 296 Saat 13
Hazırla 2 Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı Kurs Planı 94 Saat 2
Hazırla 3 Danışma Görevlisi Kurs Planı 312 Saat 10
Hazırla 4 F Klavye Kullanımı Kurs Planı 64 Saat 2
Hazırla 5 Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Kurs Planı 160 Saat 4
Plan İste 6 Hukuk Sekreteri Kurs Planı 1168 Saat 0
Hazırla 7 Sekreterlik Kurs Planı 824 Saat 26
Hazırla 8 Standart Türk Klavyesi Kurs Planı 108 Saat 2
Hazırla 9 Temel Sekreterlik Hizmetleri Kurs Planı 344 Saat 11
Plan İste 10 Ticaret Sekreteri Kurs Planı 1168 Saat 0
Hazırla 11 Yönetici Asistanı Kurs Planı 344 Saat 11
Hazırla 12 Yönetici Sekreteri Kurs Planı 1144 Saat 40