Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Camın Kimyasal Yapısı
2 Cam Hammaddeleri
3 Cam Türleri
4 Türkiye de Cam Sektörü
5 Üretim Kademeleri
6 Düz Cam Şekillendirme
7 Cam Üretim Planlaması
8 Veri Saptama
9 Cam Harman Formülü
10 Tartım
11 Eritme ve Ergitme
12 Basit Harman Denemeleri
13 Şema Hazırlama