Hangi Kurs Açılacak?
# Kurs Programı Süre Modül Sayısı
Plan İste 1 Alçı Model Kalıpçı Kurs Planı 1568 Saat 0
Hazırla 2 Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı Kurs Planı 256 Saat 8
Hazırla 3 Alçı Şekillendirme ve Döküm Kurs Planı 344 Saat 11
Plan İste 4 Asitçi Kurs Planı 272 Saat 0
Hazırla 5 Bilgisayar Folyocu Kurs Planı 624 Saat 20
Plan İste 6 Bizoteci Kurs Planı 264 Saat 0
Hazırla 7 Boncukçu- Boş Boru Üflemecisi Kurs Planı 568 Saat 19
Hazırla 8 Boyacı-Çini İşlemeci Kurs Planı 224 Saat 10
Hazırla 9 Boyacı/Çini İşlemeci Kurs Planı 318 Saat 10
Hazırla 10 Cam El Dekorcu Kurs Planı 280 Saat 11
Hazırla 11 Cam Şekilendirmeci Kurs Planı 1216 Saat 47
Hazırla 12 Cam Süs Eşyası Yapımı Kurs Planı 280 Saat 11
Hazırla 13 Çarkçı-Tornada Form Şekillendirmeci Kurs Planı 616 Saat 21
Hazırla 14 Çini İşlemeci-Çinici Kurs Planı 312 Saat 15
Hazırla 15 Çini İşlemeci/Çinici (3.Seviye) Kurs Planı 461 Saat 14
Hazırla 16 Çinici Kurs Planı 1400 Saat 57
Hazırla 17 Dekorcu-Sır üstü Dekorlamacı Kurs Planı 760 Saat 26
Hazırla 18 Dökümcü-Sırlamacı Kurs Planı 112 Saat 4
Hazırla 19 Dont Testisi Yapımı Kurs Planı 248 Saat 7
Hazırla 20 Düz Camcı Kurs Planı 256 Saat 9
Hazırla 21 El Dekorcu-Sır Üstü Dekorlamacı Kurs Planı 376 Saat 13
Hazırla 22 Fırın Harmancı Kurs Planı 424 Saat 13
Hazırla 23 Flato Yaldızcı Kurs Planı 256 Saat 7
Hazırla 24 Füzyoncu Kurs Planı 256 Saat 9
Plan İste 25 İndirmeci Kurs Planı 1304 Saat 0
Hazırla 26 Kesme Dekorcu Kurs Planı 288 Saat 10
Plan İste 27 Kulpçu- Ayakçı Kurs Planı 416 Saat 0
Hazırla 28 Kumlamacı Kurs Planı 256 Saat 10
Plan İste 29 Malaturacı Kurs Planı 256 Saat 0
Hazırla 30 Mandrel İle Cam Boncuk Yapımı Kurs Planı 352 Saat 13
Hazırla 31 Modelci ve Çok Parçalı Kalıpçı Kurs Planı 288 Saat 9
Hazırla 32 Mozaik Kurs Planı 132 Saat 6
Hazırla 33 Ön Üflemeci Kurs Planı 288 Saat 11
Plan İste 34 Pantoğrafçı Kurs Planı 256 Saat 0
Hazırla 35 Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme Kurs Planı 384 Saat 12
Hazırla 36 Şalümoda Cam Şekillendirme Kurs Planı 276 Saat 8
Hazırla 37 Seramik Biçimlendirme Kurs Planı 401 Saat 9
Hazırla 38 Serbest Seramik Şekillendirmeci Kurs Planı 1680 Saat 56
Hazırla 39 Sır Altı Çini Uygulama Kurs Planı 416 Saat 11
Hazırla 40 Sır Altı Çini Uygulama Kurs Planı 272 Saat 13
Plan İste 41 Sır Üstü Dekorlamacı Kurs Planı 1352 Saat 0
Hazırla 42 Tahrirci/Çinici Kurs Planı 247 Saat 8
Plan İste 43 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Cam Kurs Planı 40 Saat 0
Plan İste 44 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serbest Seramik Şekillendirme Kurs Planı 40 Saat 0
Plan İste 45 Tezyinatçı Kurs Planı 1256 Saat 0
Hazırla 46 Tornada Form Şekillendirmeci Kurs Planı 1360 Saat 48
Hazırla 47 Transferci Kurs Planı 256 Saat 8
Hazırla 48 Vitraycı Kurs Planı 1128 Saat 51
Hazırla 49 Yaldız Fırıncısı Kurs Planı 256 Saat 7
Plan İste 50 Yarı Otomatik Cam Şekillendirmeci Kurs Planı 288 Saat 0