Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Avcılık Tarihi ve Etiği
2 Avcılığın Temel Kuralları(Mevzuat)
3 Sürdürülebilir Avcılık
4 Avına İzin Verilen ve Koruma Altına Alınan Hayvan Türleri
5 Av Hayvanları, Avlaklar ve Avlanma Yöntemleri
6 Avda Kullanılan Araç Gereçler ve Tüfekleri Tanıma
7 Av Köpeklerini Tanıma
8 Temel Harita Okuma Becerisi ve Kampçılık Kuralları
9 Av Turizmi Kapsamında Avlanılabilen Yaban Hayvanları ve Trofeleri Tanıma
10 Avda Güvenlik
11 İlk Yardım Bilgisi