Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Gelişim Alanları
2 Gençlik Dönemi
3 Aile Olma
4 Aile Yapısı
5 Uyum Problemleri
6 Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları
7 Sosyal Vaka Verileri
8 Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar
9 Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar
10 Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
11 Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri
12 Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi
13 Çocuk Hakları ve Hukuku
14 Çocuk İstismar ve İhmali
15 Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar
16 Meslek Etiği
17 Araştırma Teknikleri
18 Aile Danışmanlığında Süpervizyon-Vaka Sunumu