Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Defterler ve Belgeler
2 Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
3 İşletme Defteri
4 Kıymetli Evraklar ve Menkul Kıymetler
5 Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri
6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik
7 Sosyal Güvenlik İşlemleri
8 Muhasebe Paket Programına Giriş
9 Muhasebe Paket Programında Ön Muhasebe
10 Paket Programda Muhasebe