Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 F Klavye 1
2 F Klavye 2
3 Yazı Biçimleme
4 Kelime İşlemci
5 Elektronik Tablo
6 Sunu
7 Bilgisayarla İletişim
8 Bilgi Toplama ve Yönetme
9 Ticari Defterler ve Belgeler
10 Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri
11 Diğer Kurum İşlemleri
12 Sosyal Güvenlik
13 Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
14 Kıymetli Evraklar
15 İşletme Defteri
16 Beyannameler
17 Serbest Meslek Kazanç Defteri
18 Bilanço
19 Büyük Defter ve Mizan
20 Varlık Hesapları
21 Kaynak Hesapları
22 Program Yüklemek
23 Cari Hesap
24 Çek Senet
25 Ön Muhasebe
26 Sermaye Şirketi
27 Kooperatifler
28 İnşaat İşletmeleri
29 İnşaat Kayıtları