Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 F Klavye 1
2 F Klavye 2
3 Yazı Biçimleme
4 Kelime İşlemci
5 Elektronik Tablo
6 Sunu
7 Bilgisayarla İletişim
8 Bilgi Toplama ve Yönetme
9 Ticari Defterler ve Belgeler
10 Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
11 Kıymetli Evraklar
12 İşletme Defteri
13 Serbest Meslek Kazanç Defteri
14 Piyasaları İzlemek
15 Faaliyet Alanı
16 İş Yeri Açmak
17 Mesleki Aritmetik
18 Mesleki Hesaplamalar
19 Program Yüklemek
20 Cari Hesap
21 Çek Senet
22 Ön Muhasebe