Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 F Klavye 1
2 F Klavye 2
3 Yazı Biçimleme
4 Kelime İşlemci
5 Elektronik Tablo
6 Sunu
7 Bilgisayarla İletişim
8 Bilgi Toplama ve Yönetme
9 Ticari Defterler ve Belgeler
10 Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri
11 Diğer Kurum İşlemleri
12 Sosyal Güvenlik
13 Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
14 Kıymetli Evraklar
15 İşletme Defteri
16 Beyannameler
17 Serbest Meslek Kazanç Defteri
18 Bütçe İşlemleri
19 Vergi
20 Banka Kuruluş İşlemleri
21 Mevduat İşlemleri
22 Kambiyo İşlemleri
23 Hizmet İşlemleri
24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri
25 Finansal Kuruluşlar
26 Türkiye’de Finansal Piyasalar
27 Finansal Yatırım Araçları
28 Türev Piyasa Araçları
29 Finansal İşlemler
30 Şirket Analizi
31 Finansal Kurumlar Muhasebesi
32 Finansal Tablo ve Raporlar
33 Mesleki Yabancı Dil 1
34 Mesleki Yabancı Dil 2
35 Piyasaları İzlemek
36 Faaliyet Alanı
37 İş Yeri Açmak
38 Mesleki Aritmetik
39 Mesleki Hesaplamalar
40 Anayasal Hak ve Sorumluluklar
41 Mesleki Gündem
42 Personel Gelişimi
43 Toplam Kalite Yönetimi
44 Bilanço
45 Büyük Defter ve Mizan
46 Varlık Hesapları
47 Kaynak Hesapları
48 Gelir Tablosu
49 Muhasebe Uygulaması