Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 F Klavye 1
2 F Klavye 2
3 Yazı Biçimleme
4 Kelime İşlemci
5 Elektronik Tablo
6 Sunu
7 Bilgisayarla İletişim
8 Bilgi Toplama ve Yönetme
9 Ticari Defterler ve Belgeler
10 Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri
11 Diğer Kurum İşlemleri
12 Sosyal Güvenlik
13 Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
14 Kıymetli Evraklar
15 İşletme Defteri
16 Beyannameler
17 Serbest Meslek Kazanç Defteri
18 Bilanço
19 Büyük Defter ve Mizan
20 Varlık Hesapları
21 Kaynak Hesapları
22 Gelir Tablosu
23 Muhasebe Uygulaması
24 Program Yüklemek
25 Cari Hesap
26 Çek Senet
27 Ön Muhasebe
28 Muhasebe
29 Entegrasyon
30 Şahıs Şirketleri
31 Sermaye Şirketi
32 Şirket Kapanış İşlemleri
33 Kooperatifler
34 Ürün ve Hizmet Maliyeti
35 Maliyet Kayıtları
36 İnşaat İşletmeleri
37 İnşaat Kayıtları
38 Piyasaları İzlemek
39 Faaliyet Alanı
40 İş Yeri Açmak
41 Mesleki Aritmetik
42 Mesleki Hesaplamalar
43 Bütçe İşlemleri
44 Vergi
45 Anayasal Hak ve Sorumluluklar
46 Mesleki Gündem
47 Personel Gelişimi
48 Toplam Kalite Yönetimi