Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Defterler ve Belgeler
2 Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
3 Kıymetli Evraklar ve Menkul Kıymetler
4 Bilanço
5 Defterler ve Mizan
6 Varlık Hesapları
7 Kaynak ve Nazım Hesapları
8 Gelir Tablosu
9 Muhasebe Uygulaması
10 Muhasebe Paket Programına Giriş
11 Muhasebe Paket Programında İşletme Defteri
12 Muhasebe Paket Programında Kartlar
13 Muhasebe Paket Programında Ön Muhasebe
14 Paket Programda Muhasebe