Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Sosyal Alanlarda İletişim
2 Farklı Sosyal ve Kültürel Çevrelerde İletişim
3 Çatışma ve Uzlaşma
4 Sivil Hayata Katılım
5 Demokrasi, Vatandaşlık, Sivil Hak Kavramları
6 Farklı Kültürel Özellikler
7 Hak ve Sorumluluklar