Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Öğrenmeyi Öğrenme
2 Öğrenme Sürecini Planlama
3 Öğrenme Sürecini Yönetme
4 Öğrenmeyi Değerlendirme
5 Öğrenmeye Güdülenme
6 Rehberlik Desteği