Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Kuran’ı Anlamaya Giriş
2 Kuran-ı Kerim Tarihi
3 Tefsir İlmi ve Kavramları
4 Tefsir Tarihi
5 Kuranı Anlama Ve Yorumlama İlkeleri
6 Kur’an-ı Kerimde Ana Konular ve Tefsir Örnekleri
7 Kıssalar ve Örnek Şahsiyetlerle İlgili Tefsir Örnekleri
8 Mekkî Surelerden Tefsir Örnekleri
9 Medenî Surelerden Tefsir Örnekleri