Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Kur’an-ı Kerimi Tanıma, Subhaneke Duası’nı ezberleme etkinliği, Sevgi ve merhamet değerlerinin aktarımı.
2 Kur’an -ı Kerim ا ب ت ث harflerinin görsel eşleştirmelerle aktarımı, Fatiha Suresi’ni ezberleme etkinliği, Saygı değerinin aktarımı.
3 Kur’an -ı Kerim ج ح خ harflerinin görsel eşleştirmelerle aktarımı, Ettehiyyatü Duası’nı ezberleme etkinliği, Görev ve sorumluluk değerlerinin aktarımı.
4 Kur’an-ı Kerim ذ ر ز harflerinin görsel eşleştirmelerle aktarımı, Fil Suresi’ni ezberleme etkinliği, Adalet değerinin aktarımı.
5 Kur’an -ı Kerimس ش harflerinin görsel eşleştirmelerle aktarımı, Kureyş Suresi’ni ezberleme etkinliği, Yardımlaşma ve paylaşma değerlerinin aktarımı.
6 Kur’an -ı Kerim ع غ harflerinin görsel eşleştirmelerle aktarımı, Maun Suresi’ni ezberleme etkinliği, Sabır değerinin aktarımı.
7 Kur’an -ı Kerim ق كف harflerinin görsel eşleştirmelerle aktarımı, Kevser Suresi’ni ezberleme etkinliği, Güvenilirlik ve doğruluk değerlerinin aktarımı.
8 Kur’an -ı Kerim ن ل م harflerinin görsel eşleştirmelerle aktarımı, Kafirun Suresi’ni ezberleme etkinliği, İyilik değerinin aktarımı.
9 Kur’an -ı Kerim و ه ي harflerinin görsel eşleştirmelerle aktarımı, Nasr Suresi’ni ezberleme etkinliği, Kanaat değerinin aktarımı.