Hangi Kurs Açılacak?
# Kurs Programı Süre Modül Sayısı
Hazırla 1 10X10 Çapraz Dama Kurs Planı 60 Saat 14
Hazırla 2 AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Kurs Planı 24 Saat 4
Hazırla 3 Ailede Çocuğa Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 8
Hazırla 4 Ailede Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 5 Aileye Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 20
Plan İste 6 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Hazırlık Kursu Kurs Planı 320 Saat 0
Hazırla 7 Ana Dilde İletişim Kurs Planı 144 Saat 4
Hazırla 8 Anadolu ve Türk Kültürü Kurs Planı 16 Saat 9
Hazırla 9 Araştırma Teknikleri Kurs Planı 16 Saat 2
Hazırla 10 Bireysel Gelişim ve Kültürel Farkındalık Eğitimi Kurs Planı 64 Saat 9
Hazırla 11 Braille Alfabesi İle Dini Kavramlar Öğreticiliği Kurs Planı 64 Saat 3
Hazırla 12 Cenaze Hizmetleri Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 13 Çevre Koruma Bilinci Kurs Planı 24 Saat 5
Hazırla 14 Çocuk İşçiliği Farkındalığı Kurs Planı 30 Saat 5
Hazırla 15 Çocuklar İçin Etkinliklerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi 1 Kurs Planı 135 Saat 9
Hazırla 16 Çocuklar İçin Etkinliklerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi 2 Kurs Planı 135 Saat 9
Hazırla 17 Dama Kurs Planı 60 Saat 20
Hazırla 18 Dijital Okuryazarlık (Orta Seviye) Kurs Planı 40 Saat 4
Hazırla 19 Dijital Okuryazarlık (Temel Seviye) Kurs Planı 40 Saat 13
Hazırla 20 Dijital Yetkinlikler Kurs Planı 80 Saat 4
Hazırla 21 Diksiyon Kurs Planı 40 Saat 4
Hazırla 22 Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kurs Planı 80 Saat 2
Plan İste 23 E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans Kurs Planı 216 Saat 0
Plan İste 24 E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ön Lisans Kurs Planı 216 Saat 0
Hazırla 25 E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) Orta Öğretim Kurs Planı 216 Saat 7
Hazırla 26 Ekoloji (Çevre) Okuryazarlığı Kurs Planı 60 Saat 6
Hazırla 27 Etkili Okur Yazarlık Kurs Planı 100 Saat 9
Hazırla 28 Etkili ve Hızlı Okuma Kurs Planı 32 Saat 1
Hazırla 29 Finansal Okuryazarlık Kurs Planı 75 Saat 8
Hazırla 30 Fiziksel Okuryazarlık Kurs Planı 80 Saat 14
Hazırla 31 Geleneksel Türk Mutfağı Kurs Planı 168 Saat 7
Hazırla 32 Genel Araştırma Türleri ve Teknikleri Geliştirme ve Uyum Kursu Kurs Planı 8 Saat 1
Hazırla 33 Gıda Okuryazarlığı Kurs Planı 40 Saat 10
Hazırla 34 Girişimcilik Kurs Planı 32 Saat 4
Hazırla 35 Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (4-6 Yaş) Kurs Planı 140 Saat 6
Hazırla 36 Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (8-10 Yaş) Kurs Planı 140 Saat 3
Hazırla 37 Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (9-12 Yaş) Kurs Planı 140 Saat 4
Hazırla 38 Görme Engelliler İçin Bağımsız Hareket Becerileri Kurs Planı 111 Saat 6
Hazırla 39 Görme Engelliler İçin Braille Alfabesi (Kabartma Yazı) Kurs Planı 142 Saat 8
Hazırla 40 Haber Spikerliği-Spikerlik-Sunuculuk Kurs Planı 263 Saat 7
Hazırla 41 Hayat Boyu Rehberlik Hizmetleri Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 13
Hazırla 42 İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticiliği Yeterlik Sınavına Hazırlık Kurs Planı 288 Saat 9
Hazırla 43 İnanç Okuryazarlığı Kurs Planı 40 Saat 5
Hazırla 44 İş Güvenliği ve işçi Sağlığı Kurs Planı 24 Saat 1
Hazırla 45 İş Hayatında İletişim Kurs Planı 24 Saat 3
Hazırla 46 İş Organizasyonu Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 47 İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 48 İş ve Sosyal Hayatta İletişim Kurs Planı 48 Saat 6
Hazırla 49 İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 50 İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 51 İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kurs Planı 200 Saat 8
Hazırla 52 Islık Dili Eğitimi Kurs Planı 132 Saat 4
Hazırla 53 Kişisel Gelişim Kurs Planı 50 Saat 2
Hazırla 54 Kişisel İmaj Yönetimi Kurs Planı 12 Saat 3
Hazırla 55 Kodlama Eğitimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 8
Hazırla 56 KPSSye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön Lisans) Kurs Planı 320 Saat 6
Plan İste 57 KPSS’ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans) Kurs Planı 320 Saat 0
Hazırla 58 Kültürel Bilinç ve İfade Kurs Planı 26 Saat 3
Hazırla 59 Kur'an-ı Kerim (Elifba) Okuma Kurs Planı 64 Saat 9
Hazırla 60 Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma Kurs Planı 64 Saat 11
Hazırla 61 Kuran-ı Doğru Anlama ve Tanıma Kurs Planı 120 Saat 9
Hazırla 62 Kurum Kültürü Ve Kurumsal Aidiyet Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 3
Hazırla 63 Kurumsal İletişim Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 3
Hazırla 64 Liderlik Eğitimi Kurs Planı 32 Saat 4
Hazırla 65 Matematiksel Yetkinlik ve Fen ve Teknolojideki Temel Yeterlilikler Kurs Planı 144 Saat 10
Hazırla 66 Medya Okuryazarlığı Kurs Planı 100 Saat 6
Plan İste 67 Merkezi Sistem Devlet Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kurs Planı 320 Saat 0
Hazırla 68 Meslek Etiği Kurs Planı 40 Saat 3
Hazırla 69 Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı Kurs Planı 72 Saat 6
Hazırla 70 Öğrenmeyi Öğrenme Kurs Planı 40 Saat 6
Hazırla 71 Okullar Hayat Olsun Projesi Etkinlikleri Kurs Planı 120 Saat 1
Hazırla 72 Örgütsel İletişim Kurs Planı 16 Saat 3
Hazırla 73 Osmanlı Türkçesinde Arapça-Farsça Kurallar Kurs Planı 96 Saat 3
Hazırla 74 Osmanlı Türkçesinde Arşiv Metinleri ve Edebi Metinler Kurs Planı 96 Saat 3
Hazırla 75 Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler Kurs Planı 64 Saat 2
Hazırla 76 Osmanlıcada Türkçe Kelimelerin İmlası Kurs Planı 64 Saat 2
Hazırla 77 Performans Değerlendirme Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 3
Hazırla 78 Problem Çözme Teknikleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 3
Hazırla 79 Protokol Kuralları Kurs Planı 16 Saat 4
Hazırla 80 Sağlık Okuryazarlığı Kurs Planı 80 Saat 6
Hazırla 81 Şehirde Yaşama Kültürü ve Kentsel Davranış Geliştirme Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 82 Sigara Bağımlılığından Korunma Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 83 Sosyal Hayatta İletişim Kurs Planı 32 Saat 5
Hazırla 84 Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler Kurs Planı 80 Saat 7
Hazırla 85 Tarım Okuryazarlığı Kurs Planı 80 Saat 19
Hazırla 86 Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 74 Saat 4
Hazırla 87 Trafik Okuryazarlığı Kurs Planı 50 Saat 8
Hazırla 88 Türk İşaret Dili Kurs Planı 120 Saat 10
Hazırla 89 Türk İşaret Dili İle Dini Kavramlar Öğreticiliği Kurs Planı 64 Saat 8
Hazırla 90 Türk Kahvesi Kültürü Kurs Planı 24 Saat 7
Hazırla 91 Türk Kültürü Kurs Planı 24 Saat 6
Hazırla 92 Türk Kültürünün Kaynakları (10-14 yaş) Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 93 Türk Kültürünün Kaynakları (6-9 yaş) Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 94 Yabancı Dilde İletişim Kurs Planı 304 Saat 12
Plan İste 95 Yabancılar İçin Üniversite Giriş Sınavı (YÖS) Hazırlık Eğitimi (Temel Öğrenme Becerileri) Kurs Planı 650 Saat 0
Hazırla 96 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 1.Seviye Kurs Planı 160 Saat 14
Hazırla 97 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 2. Seviye Kurs Planı 240 Saat 22
Plan İste 98 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 3. Seviye Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 99 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 4. Seviye Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 100 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 5. Seviye Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 101 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 6. Seviye Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 102 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 7. Seviye Kurs Planı 320 Saat 0