Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Genel Bilgiler
2 AB Hibe Programları Formatı
3 Uygulamalı Eğitim
4 Uygulamalı Eğitim