Hangi Kurs Açılacak?
# Kurs Programı Süre Modül Sayısı
Hazırla 1 10X10 Çapraz Dama Kurs Planı 60 Saat 14
Hazırla 2 AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Kurs Planı 24 Saat 4
Hazırla 3 Ailede Çocuğa Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 8
Hazırla 4 Ailede Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 5 Aileye Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 20
Hazırla 6 Ana Dilde İletişim Kurs Planı 144 Saat 4
Hazırla 7 Anadolu ve Türk Kültürü Kurs Planı 16 Saat 9
Hazırla 8 Araştırma Teknikleri Kurs Planı 16 Saat 2
Hazırla 9 Bireysel Gelişim ve Kültürel Farkındalık Eğitimi Kurs Planı 64 Saat 9
Hazırla 10 Braille Alfabesi İle Dini Kavramlar Öğreticiliği Kurs Planı 64 Saat 3
Hazırla 11 Cenaze Hizmetleri Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 12 Çevre Koruma Bilinci Kurs Planı 24 Saat 5
Plan İste 13 Çocuk İşçiliği Farkındalığı Kurs Planı 30 Saat 0
Hazırla 14 Çocuklar İçin Etkinliklerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi 1 Kurs Planı 135 Saat 9
Hazırla 15 Çocuklar İçin Etkinliklerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi 2 Kurs Planı 135 Saat 9
Hazırla 16 Dama Kurs Planı 60 Saat 20
Hazırla 17 Dijital Yetkinlikler Kurs Planı 80 Saat 4
Hazırla 18 Diksiyon Kurs Planı 40 Saat 4
Hazırla 19 Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kurs Planı 80 Saat 2
Hazırla 20 Etkili Okur Yazarlık Kurs Planı 100 Saat 9
Hazırla 21 Etkili ve Hızlı Okuma Kurs Planı 32 Saat 1
Hazırla 22 Geleneksel Türk Mutfağı Kurs Planı 168 Saat 7
Hazırla 23 Genel Araştırma Türleri ve Teknikleri Geliştirme ve Uyum Kursu Kurs Planı 8 Saat 1
Hazırla 24 Girişimcilik Kurs Planı 32 Saat 4
Hazırla 25 Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (4-6 Yaş) Kurs Planı 140 Saat 6
Hazırla 26 Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (8-10 Yaş) Kurs Planı 140 Saat 3
Hazırla 27 Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (9-12 Yaş) Kurs Planı 140 Saat 4
Hazırla 28 Görme Engelliler İçin Bağımsız Hareket Becerileri Kurs Planı 111 Saat 6
Hazırla 29 Görme Engelliler İçin Braille Alfabesi (Kabartma Yazı) Kurs Planı 142 Saat 8
Hazırla 30 Haber Spikerliği-Spikerlik-Sunuculuk Kurs Planı 263 Saat 7
Hazırla 31 Hayat Boyu Rehberlik Hizmetleri Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 13
Hazırla 32 İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticiliği Yeterlik Sınavına Hazırlık Kurs Planı 288 Saat 9
Hazırla 33 İş Güvenliği ve işçi Sağlığı Kurs Planı 24 Saat 1
Hazırla 34 İş Hayatında İletişim Kurs Planı 24 Saat 3
Hazırla 35 İş Organizasyonu Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 36 İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 37 İş ve Sosyal Hayatta İletişim Kurs Planı 48 Saat 6
Hazırla 38 İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 39 İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 40 İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kurs Planı 200 Saat 8
Hazırla 41 Islık Dili Eğitimi Kurs Planı 132 Saat 4
Hazırla 42 Kişisel Gelişim Kurs Planı 40 Saat 2
Plan İste 43 Kişisel İmaj Yönetimi Kurs Planı 12 Saat 0
Hazırla 44 Kodlama Eğitimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 8
Hazırla 45 KPSSye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön Lisans) Kurs Planı 320 Saat 6
Plan İste 46 KPSS’ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans) Kurs Planı 320 Saat 0
Hazırla 47 Kültürel Bilinç ve İfade Kurs Planı 26 Saat 3
Hazırla 48 Kur'an-ı Kerim (Elifba) Okuma Kurs Planı 64 Saat 9
Hazırla 49 Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma Kurs Planı 64 Saat 11
Hazırla 50 Kuran-ı Doğru Anlama ve Tanıma Kurs Planı 120 Saat 9
Hazırla 51 Kurum Kültürü Ve Kurumsal Aidiyet Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 3
Plan İste 52 Kurumsal İletişim Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 0
Hazırla 53 Liderlik Eğitimi Kurs Planı 32 Saat 4
Hazırla 54 Matematiksel Yetkinlik ve Fen ve Teknolojideki Temel Yeterlilikler Kurs Planı 144 Saat 10
Hazırla 55 Meslek Etiği Kurs Planı 40 Saat 3
Hazırla 56 Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı Kurs Planı 72 Saat 6
Hazırla 57 Öğrenmeyi Öğrenme Kurs Planı 40 Saat 6
Hazırla 58 Okullar Hayat Olsun Projesi Etkinlikleri Kurs Planı 120 Saat 1
Plan İste 59 Örgütsel İletişim Kurs Planı 16 Saat 0
Hazırla 60 Osmanlı Türkçesinde Arapça-Farsça Kurallar Kurs Planı 96 Saat 3
Hazırla 61 Osmanlı Türkçesinde Arşiv Metinleri ve Edebi Metinler Kurs Planı 96 Saat 3
Hazırla 62 Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler Kurs Planı 64 Saat 2
Hazırla 63 Osmanlıcada Türkçe Kelimelerin İmlası Kurs Planı 64 Saat 2
Hazırla 64 Performans Değerlendirme Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 3
Plan İste 65 Problem Çözme Teknikleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 0
Plan İste 66 Protokol Kuralları Kurs Planı 16 Saat 0
Plan İste 67 Şehirde Yaşama Kültürü ve Kentsel Davranış Geliştirme Kurs Planı 30 Saat 0
Hazırla 68 Sigara Bağımlılığından Korunma Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 69 Sosyal Hayatta İletişim Kurs Planı 32 Saat 5
Hazırla 70 Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler Kurs Planı 80 Saat 7
Hazırla 71 Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 74 Saat 4
Hazırla 72 Türk İşaret Dili Kurs Planı 120 Saat 10
Hazırla 73 Türk İşaret Dili İle Dini Kavramlar Öğreticiliği Kurs Planı 64 Saat 8
Hazırla 74 Türk Kültürü Kurs Planı 24 Saat 6
Hazırla 75 Türk Kültürünün Kaynakları (10-14 yaş) Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 76 Türk Kültürünün Kaynakları (6-9 yaş) Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 77 Yabancı Dilde İletişim Kurs Planı 304 Saat 12
Hazırla 78 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 1.Seviye Kurs Planı 160 Saat 14
Plan İste 79 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 2. Seviye Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 80 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 3. Seviye Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 81 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 4. Seviye Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 82 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 5. Seviye Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 83 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 6. Seviye Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 84 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 7. Seviye Kurs Planı 320 Saat 0