Hangi Kurs Açılacak?
# Kurs Programı Süre Modül Sayısı
Hazırla 1 10X10 Çapraz Dama Kurs Planı 60 Saat 14
Hazırla 2 AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Kurs Planı 24 Saat 4
Hazırla 3 Ailede Çocuğa Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 12
Hazırla 4 Ailede Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 5 Aileye Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 20
Plan İste 6 Akademik Oyunlarla Oyun Temelli Matematik Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 0
Plan İste 7 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Hazırlık Kursu Kurs Planı 320 Saat 0
Hazırla 8 Ana Dilde İletişim Kurs Planı 144 Saat 4
Hazırla 9 Anadolu ve Türk Kültürü Kurs Planı 16 Saat 9
Hazırla 10 Araştırma Teknikleri Kurs Planı 16 Saat 2
Plan İste 11 Bakım Veren Kişilere Yönelik Zihinsel Engelli Bireyler İçin İhmal-İstismardan Korunma ve Mahremiyet Eğitimi Kurs Planı 50 Saat 0
Hazırla 12 Bireysel Gelişim ve Kültürel Farkındalık Eğitimi Kurs Planı 64 Saat 9
Hazırla 13 Braille Alfabesi İle Dini Kavramlar Öğreticiliği Kurs Planı 64 Saat 3
Hazırla 14 Cenaze Hizmetleri Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 15 Çevre Koruma Bilinci Kurs Planı 24 Saat 5
Hazırla 16 Çocuk İşçiliği Farkındalığı Kurs Planı 30 Saat 5
Hazırla 17 Çocuklar İçin Etkinliklerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi 1 Kurs Planı 135 Saat 9
Hazırla 18 Çocuklar İçin Etkinliklerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi 2 Kurs Planı 135 Saat 9
Hazırla 19 Dama Kurs Planı 60 Saat 20
Hazırla 20 Dijital Okuryazarlık (Orta Seviye) Kurs Planı 40 Saat 4
Hazırla 21 Dijital Okuryazarlık (Temel Seviye) Kurs Planı 40 Saat 13
Hazırla 22 Dijital Yetkinlikler Kurs Planı 80 Saat 4
Hazırla 23 Diksiyon Kurs Planı 40 Saat 4
Hazırla 24 Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kurs Planı 80 Saat 2
Hazırla 25 E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans Kurs Planı 216 Saat 5
Hazırla 26 E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ön Lisans Kurs Planı 216 Saat 7
Hazırla 27 E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) Orta Öğretim Kurs Planı 216 Saat 7
Plan İste 28 Eğiticilere Yönelik Zihinsel Engelli Bireyler İçin İhmal-İstismardan Korunma ve Mahremiyet Eğitimi Kurs Planı 40 Saat 0
Hazırla 29 Ekoloji (Çevre) Okuryazarlığı Kurs Planı 60 Saat 6
Hazırla 30 Etkili Okur Yazarlık Kurs Planı 100 Saat 9
Hazırla 31 Etkili ve Hızlı Okuma Kurs Planı 32 Saat 1
Hazırla 32 Finansal Okuryazarlık Kurs Planı 75 Saat 8
Hazırla 33 Fiziksel Okuryazarlık Kurs Planı 80 Saat 14
Hazırla 34 Geleneksel Türk Mutfağı Kurs Planı 168 Saat 7
Hazırla 35 Genel Araştırma Türleri ve Teknikleri Geliştirme ve Uyum Kursu Kurs Planı 8 Saat 1
Hazırla 36 Gıda Okuryazarlığı Kurs Planı 40 Saat 10
Hazırla 37 Girişimcilik Kurs Planı 32 Saat 4
Hazırla 38 Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (4-6 Yaş) Kurs Planı 140 Saat 6
Hazırla 39 Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (8-10 Yaş) Kurs Planı 140 Saat 3
Hazırla 40 Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (9-12 Yaş) Kurs Planı 140 Saat 4
Hazırla 41 Görme Engelliler İçin Bağımsız Hareket Becerileri Kurs Planı 111 Saat 6
Hazırla 42 Görme Engelliler İçin Braille Alfabesi (Kabartma Yazı) Kurs Planı 142 Saat 8
Hazırla 43 Güvenli İnternet Kullanımı Kurs Planı 30 Saat 4
Hazırla 44 Haber Spikerliği-Spikerlik-Sunuculuk Kurs Planı 263 Saat 7
Hazırla 45 Hayat Boyu Rehberlik Hizmetleri Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 13
Hazırla 46 İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticiliği Yeterlik Sınavına Hazırlık Kurs Planı 288 Saat 9
Hazırla 47 İnanç Okuryazarlığı Kurs Planı 40 Saat 5
Hazırla 48 İş Güvenliği ve işçi Sağlığı Kurs Planı 24 Saat 1
Hazırla 49 İş Hayatında İletişim Kurs Planı 24 Saat 3
Hazırla 50 İş Organizasyonu Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 51 İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 52 İş ve Sosyal Hayatta İletişim Kurs Planı 48 Saat 6
Hazırla 53 İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 54 İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 55 İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kurs Planı 200 Saat 8
Hazırla 56 Islık Dili Eğitimi Kurs Planı 132 Saat 4
Hazırla 57 Kişisel Gelişim Kurs Planı 50 Saat 2
Hazırla 58 Kişisel İmaj Yönetimi Kurs Planı 12 Saat 3
Hazırla 59 Kodlama Eğitimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 8
Hazırla 60 KPSSye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön Lisans) Kurs Planı 320 Saat 6
Hazırla 61 KPSS’ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans) Kurs Planı 320 Saat 6
Hazırla 62 Kültürel Bilinç ve İfade Kurs Planı 26 Saat 3
Hazırla 63 Kur'an-ı Kerim (Elifba) Okuma Kurs Planı 64 Saat 9
Hazırla 64 Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma Kurs Planı 64 Saat 11
Hazırla 65 Kuran-ı Doğru Anlama ve Tanıma Kurs Planı 120 Saat 9
Hazırla 66 Kurum Kültürü Ve Kurumsal Aidiyet Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 3
Hazırla 67 Kurumsal İletişim Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 3
Hazırla 68 Liderlik Eğitimi Kurs Planı 32 Saat 4
Hazırla 69 Matematiksel Yetkinlik ve Fen ve Teknolojideki Temel Yeterlilikler Kurs Planı 144 Saat 10
Hazırla 70 Medya Okuryazarlığı Kurs Planı 100 Saat 6
Hazırla 71 Merkezi Sistem Devlet Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kurs Planı 320 Saat 6
Hazırla 72 Meslek Etiği Kurs Planı 40 Saat 3
Hazırla 73 Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı Kurs Planı 72 Saat 6
Hazırla 74 Öfke Kontrolü (13-18 Yaş) Kurs Planı 12 Saat 6
Hazırla 75 Öfke Kontrolü (18 Yaş ve Üstü) Kurs Planı 16 Saat 6
Plan İste 76 Öfke Kontrolü (7-13 Yaş) Kurs Planı 12 Saat 0
Hazırla 77 Öğrenmeyi Öğrenme Kurs Planı 40 Saat 6
Hazırla 78 Okullar Hayat Olsun Projesi Etkinlikleri Kurs Planı 120 Saat 1
Hazırla 79 Örgütsel İletişim Kurs Planı 16 Saat 3
Hazırla 80 Osmanlı Türkçesinde Arapça-Farsça Kurallar Kurs Planı 96 Saat 3
Hazırla 81 Osmanlı Türkçesinde Arşiv Metinleri ve Edebi Metinler Kurs Planı 96 Saat 3
Hazırla 82 Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler Kurs Planı 64 Saat 2
Hazırla 83 Osmanlıcada Türkçe Kelimelerin İmlası Kurs Planı 64 Saat 2
Plan İste 84 Otizm Spektrum Bozukluğu Bulunan Bireylerin Ailelerine Yönelik Destek Eğitimi Kurs Planı 28 Saat 0
Plan İste 85 Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Ailelerine Yönelik Dil Ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Kurs Planı 20 Saat 0
Plan İste 86 Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Ailelerine Yönelik Günlük Yaşam Becerilerinin Desteklenmesi Kurs Planı 18 Saat 0
Plan İste 87 Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Ailelerine Yönelik Sosyal Becerilerinin Desteklenmesi Kurs Planı 20 Saat 0
Plan İste 88 Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Ailelerine Yönelik Toplumsal Yaşam Becerilerinin Desteklenmesi Kurs Planı 20 Saat 0
Hazırla 89 Performans Değerlendirme Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 3
Hazırla 90 Problem Çözme Teknikleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 3
Hazırla 91 Protokol Kuralları Kurs Planı 16 Saat 4
Hazırla 92 Sağlık Okuryazarlığı Kurs Planı 80 Saat 6
Hazırla 93 Şehirde Yaşama Kültürü ve Kentsel Davranış Geliştirme Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 94 Sigara Bağımlılığından Korunma Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 95 Sosyal Hayatta İletişim Kurs Planı 32 Saat 5
Plan İste 96 Sosyal Uyum Kurs Planı 8 Saat 0
Plan İste 97 Sosyal Uyum ve Yaşam Kurs Planı 8 Saat 0
Hazırla 98 Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler Kurs Planı 80 Saat 7
Hazırla 99 Tarım Okuryazarlığı Kurs Planı 80 Saat 19
Hazırla 100 Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 74 Saat 4
Hazırla 101 Trafik Okuryazarlığı Kurs Planı 50 Saat 8
Hazırla 102 Türk İşaret Dili Kurs Planı 120 Saat 10
Hazırla 103 Türk İşaret Dili İle Dini Kavramlar Öğreticiliği Kurs Planı 64 Saat 8
Hazırla 104 Türk Kahvesi Kültürü Kurs Planı 24 Saat 7
Hazırla 105 Türk Kültürü Kurs Planı 24 Saat 6
Hazırla 106 Türk Kültürünün Kaynakları (10-14 yaş) Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 107 Türk Kültürünün Kaynakları (6-9 yaş) Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 108 Ulaşımda Enerji Verimliliği, Zaman ve Güvenli Trafik Yönetimi Eğitimi Kurs Planı 15 Saat 5
Hazırla 109 Yabancı Dilde İletişim Kurs Planı 304 Saat 12
Plan İste 110 Yabancılar İçin Üniversite Giriş Sınavı (YÖS) Hazırlık Eğitimi (Temel Öğrenme Becerileri) Kurs Planı 650 Saat 0
Hazırla 111 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 1.Seviye Kurs Planı 160 Saat 14
Hazırla 112 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 2. Seviye Kurs Planı 240 Saat 22
Hazırla 113 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 3. Seviye Kurs Planı 240 Saat 22
Plan İste 114 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 4. Seviye Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 115 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 5. Seviye Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 116 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 6. Seviye Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 117 Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 7. Seviye Kurs Planı 320 Saat 0
Plan İste 118 Zihinsel Engelli Bireylerin Ailelerine Yönelik Destek Eğitimi Kurs Planı 28 Saat 0