Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Kütle Ölçümü
2 Hacim Ölçümü
3 Fiziksel Değişimler 1
4 Fiziksel Değişimler 2
5 Fiziksel değişimler 3
6 Kimyasal Değişimler 1
7 Kimyasal Değişimler 2
8 Kimyasal Değişimler 3
9 Çözeltiler 1
10 Çözeltiler 2
11 Çözeltiler 3
12 Katılar
13 Sıvılar
14 Gazlar 1
15 Gazlar 2
16 Hava
17 Su Arıtma
18 Proses Suyu Kontrol
19 Proses Suyu
20 Etilen Türevleri ve Prosesleri
21 Propilen Türevleri ve Prosesleri
22 C4 Karışımı Türevleri ve Prosesleri
23 Benzen Türevleri ve Prosesleri
24 Toluen Türevleri ve Prosesleri
25 Ksilen Türevleri ve Prosesleri
26 Metan Türevleri ve Prosesleri
27 Numune Alma
28 Analiz Sonuçlarını Değerlendirme
29 Fiziksel Kontroller 1
30 Fiziksel Kontroller 2