Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Kütle Ölçümü
2 Hacim Ölçümü
3 Fiziksel Değişimler 1
4 Fiziksel Değişimler 2
5 Fiziksel değişimler 3
6 Kimyasal Değişimler 1
7 Kimyasal Değişimler 2
8 Kimyasal Değişimler 3
9 Çözeltiler 1
10 Çözeltiler 2
11 Çözeltiler 3
12 Katılar
13 Sıvılar
14 Gazlar 1
15 Gazlar 2
16 Hava
17 Su Arıtma
18 Proses Suyu Kontrol
19 Proses Suyu
20 Fırın
21 Dram-Kolon-Eşanjör
22 Kazanlar
23 Akışkanlar Mekaniği
24 Pompalar
25 Isı Transferi
26 Kompresörler
27 Çeviriciler
28 Enstrumantasyon
29 Seviye Kontrolü
30 Yüzeydeki Petrol Ürünlerini Temizleme
31 Bakım Atıklarını Temizleme
32 Petrol ve Petrol Ürünlerini Taşıma ve Depolama
33 Kimyasal Maddeleri Depolama