Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Kütle Ölçümü
2 Hacim Ölçümü
3 Fiziksel Değişimler 1
4 Fiziksel Değişimler 2
5 Fiziksel değişimler 3
6 Kimyasal Değişimler 1
7 Kimyasal Değişimler 2
8 Kimyasal Değişimler 3
9 Çözeltiler 1
10 Çözeltiler 2
11 Çözeltiler 3
12 Katılar
13 Sıvılar
14 Gazlar 1
15 Gazlar 2
16 Hız Kontrolu
17 Denge Kontrolu
18 Islatmaya Hazırlık
19 Islatma
20 Kıl Giderme
21 1. Kireçlik
22 Etleme
23 Kireç Giderme, Sama, Yağ Alma
24 Pikle
25 Tabaklama
26 Tabaklama Sonrası İşlemler 1
27 Tabaklama Sonrası İşlemler 2
28 Nötralizasyon
29 Dolgu Verme
30 Boyama
31 Yağlama
32 Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 1
33 Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 2
34 Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 3
35 Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 4
36 Finisaj Öncesi Mekaniksel İşlemler 5
37 Finisaj 1
38 Finisaj 2
39 Finisaj 3
40 Finisaj Sonrası İşlemler 1
41 Finisaj Sonrası İşlemler 2
42 İnorganik Maddeler 1
43 İnorganik Maddeler 2
44 İnorganik Maddeler 3
45 Organik Maddeler 1
46 Organik Maddeler 2
47 Organik Maddeler 3
48 Organik Maddeler 4
49 Büyükbaş Hayvan Derileri
50 Küçükbaş Hayvan Derileri
51 Deri Atıkları
52 Kimyasal Atıklar
53 Kürklük Deriler
54 Kürk İşleme 1
55 Kürk İşleme 2