Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 F Klavye 1
2 F Klavye 2
3 Kelime İşlemci
4 Yazı Biçimleme
5 Elektronik Tablo
6 Telefonla İletişim
7 Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Belgeler
8 Hukuk Dosyalama Sistemi
9 Belge Akışı
10 Noter İşlemleri
11 Müşteri İlişkileri
12 İş Planı
13 Cari Hesap