Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Telefonla İletişim
2 Ekran Eğitimi
3 Sosyal Sigortalar Kanunu Tanım ve Kapsamlar, Hak Sahipliği
4 İsteğe Bağlı Sigorta Kolları
5 Borçlanma, Fiili Hizmet Zammı
6 Uzun Kısa Vadeli Sigorta Kolları
7 Hizmet Birleştirilmesi, Hizmet Çakışması, İşyeri Bildirgesi
8 Teşvikler, Kayıt Dışı İle Mücadele
9 E-Bildirge
10 Genel Sağlık Sigortası
11 Tıbbı Malzemeler, Maluliyet Raporları
12 Primsiz Ödemeler