Kurs planı hazırlayabilmek için üye girişi yapmalısınız! # Üye Giriş # Üye Kayıt
Kursta Hangi Modüller İşlenecek?
Seç Modül No Modül Süresi Modül Adı
1 Telefonla İletişim
2 Ekran Eğitimi
3 İş Sözleşme Türleri ve Fesih
4 İş Kanunu Ücret ve Kıdem Tazminatı
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
6 Yabancıların Çalışması
7 Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
8 İşgücü Eğitimleri
9 İşsizlik Sigortası-Kısa Çalışma Ödeneği