Hangi Kurs Açılacak?
# Kurs Programı Süre Modül Sayısı
Hazırla 1 0-72 Ay Çocuk Gelişimi Kurs Planı 180 Saat 7
Hazırla 2 0-72 Ay Çocuklar İçin Oyun ve Oyuncak Kurs Planı 180 Saat 3
Hazırla 3 37-72 Ay (3-6 Yaş) Oyun Odası Kurs Planı 210 Saat 1
Hazırla 4 37-72 Ay Çocukları İçin Dramatik Etkinlikler Kurs Planı 72 Saat 2
Plan İste 5 Aile Eğitimi 0-18 Yaş Kurs Programı (ASPB ve Adalet Bakanlığının Eğitici Eğitimleri için) Kurs Planı 80 Saat 0
Hazırla 6 Aile Eğitimi Kurs Programı 0-3 Yaş Kurs Planı 210 Saat 14
Hazırla 7 Aile Eğitimi Kurs Programı 12-18 Yaş Kurs Planı 70 Saat 14
Hazırla 8 Aile Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş Kurs Planı 210 Saat 14
Hazırla 9 Aile Eğitimi Kurs Programı 7-11 Yaş Kurs Planı 70 Saat 14
Hazırla 10 Aile Gelişim Kurs Programı 3-6 Yaş Kurs Planı 70 Saat 14
Hazırla 11 Anne ve Çocuk Sağlığı Kurs Planı 108 Saat 4
Plan İste 12 Baba Destek Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş Kurs Planı 70 Saat 0
Plan İste 13 Baba Destek Eğitimi Kurs Programı 7-11 Yaş Kurs Planı 70 Saat 0
Hazırla 14 Bilinçli Hamilelik ve Bebek Bakımı Kurs Planı 104 Saat 6
Hazırla 15 Çocuk Bakım Elemanı Kurs Planı 936 Saat 51
Hazırla 16 Çocuk Gelişimi ve Bakımında Temel Bilgiler ve Etkinlikler Kurs Planı 574 Saat 19
Hazırla 17 Çocuk Hakları Mevzuatı Kurs Planı 45 Saat 2
Hazırla 18 Çocukla İletişim Kurs Planı 72 Saat 2
Hazırla 19 Çocuklarda Duygu ve Davranış Kurs Planı 72 Saat 3
Hazırla 20 Çocuklarda Uyum Problemleri Kurs Planı 40 Saat 2
Hazırla 21 Çocukta Temel İhtiyaçlar Kurs Planı 80 Saat 4
Hazırla 22 Eğitimde Oyun Etkinlikleri Kurs Planı 80 Saat 3
Hazırla 23 Ergenlik Döneminde Beslenme Kurs Planı 16 Saat 1
Hazırla 24 Erken Çocukluk Eğitimi Elemanı Kurs Planı 1416 Saat 70
Hazırla 25 Erken Çocuklukta Gelişimsel Risk (0-36 Ay) Kurs Planı 144 Saat 7
Hazırla 26 Erken Çocuklukta Özbakım Kurs Planı 108 Saat 2
Hazırla 27 Erken Çocuklukta Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma Kurs Planı 216 Saat 9
Hazırla 28 Gelişimsel Etkinlikler (0-6 Yaş) Kurs Planı 612 Saat 14
Hazırla 29 Okul Çağı Çocuğunda Beslenme Kurs Planı 16 Saat 1
Hazırla 30 Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Planı 380 Saat 41
Hazırla 31 Okul Öncesi Dönemde Beslenme Kurs Planı 16 Saat 1
Hazırla 32 Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlikleri (3-6 yaş) Kurs Planı 162 Saat 7
Hazırla 33 Okuryazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş (Temel ADP) Kurs Planı 65 Saat 13
Hazırla 34 Özel Eğitim Elemanı Kurs Planı 1312 Saat 67
Hazırla 35 Özel Eğitim Gerektiren Bireyler Aile Destek Kurs Planı 432 Saat 19
Hazırla 36 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere Yaklaşım Kurs Planı 460 Saat 11
Hazırla 37 Süt Çocukluğu Döneminde Beslenme Kurs Planı 16 Saat 1